Kontakti

Občanke in občani,

Mestno občino Ljubljana in njene zaposlene se lahko obrnete osebno ali po telefonu v času delovnih ur, lahko pa tudi po faksu, elektronski pošti ali z uporabo spletnega obrazca, ki je spodaj.

Kontaktni podatki posameznih oddelkov in služb Mestne uprave MOL so dostopni na straneh posameznih oddelkov, organov Mestnega sveta pa na njihovih straneh. Člani Mestnega sveta so dosegljivi preko list, na katerih so kandidirali.

V pritličju stavbe Kresija, Mačkova 1 so občankam in občanom na enem mestu dostopne storitve Skupne glavne pisarne Mestne občine Ljubljana in Holdinga Ljubljana. Delovni čas in kontaktni podatki so navedeni na desni.

Odsek za pobude meščanov MOL

Sodelavke Odseka za pobude meščanov Mestne občine Ljubljana občankam in občanom Ljubljane svetujejo, jih informirajo in predvsem nudijo pomoč pri urejevanju ter razreševanju njihovih zelo raznoterih problemov in pobud.

Na Odseku za pobude meščanov, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, se v času uradnih ur lahko oglasite osebno ali pokličete po telefonu na številke 01/ 306 1282, 01/ 306 1065 in 01/ 306 1167 ali pa sporočilo oziroma vprašanje pošljete po pošti oziroma elektronski pošti na pobude@ljubljana.si ali po faksu številka 01/ 306 1291.

Župan Zoran Janković ima vsak prvi torek v mesecu »Dan odprtih vrat«, ko je v pritličju Mestne hiše, Mestni trg 1, med 14. in 20. uro osebno na voljo za pogovor z meščankami in meščani.

Zato, da na razgovor z njim ne boste predolgo čakali, vas vljudno prosimo, da se na le-tega v naprej po telefonu najavite sodelavkam Odseka za pobude meščanov, na telefonske številke 01/306 1282, 01/306 1065 ali 01/ 306 1167. Hvala.

V prvi polovici leta 2017 bodo županovi »Dnevi odprtih vrat«:

- 3. januar
- 7. februar
- 15. marec
- 4. april
- 3. maj
- 6. junij

Spletni obrazec

 

Pišite nam