Četrtne skupnosti MOL

Na področju mestne občine Ljubljana deluje sedemnajst četrtnih skupnosti, ki z Mestnim svetom MOL sodelujejo pri sprejemanju odločitev povezanih z razvojem in delovanjem Mestne občine Ljubljana.

Posamezne četrtne skupnosti sprejemajo predloge občanov oziroma prebivalcev svoje četrtnih skupnosti in jih posredujejo pristojnim organom MOL ter sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti na področju četrtne skupnosti.

 

 

Četrtne skupnosti MOL - Nosilke naziva zeleni ambasador

ČS Črnuče 11. 1.  31. 1. 2016

ČS Rudnik 27. 6. – 17. 7. 2016
ČS Šmarna gora 1. 2. – 21. 2. 2016  ČS Rožnik 18. 7. – 7. 8. 2016
ČS Vič 22. 2. – 13. 3. 2016 ČS Šentvid 8. 8. – 28. 8. 2016
ČS Center 14. 3. – 3. 4. 2016 ČS Bežigrad 29. 8.- 18. 9. 2016
ČS Golovec 4. 4. – 24. 4. 2016 ČS Trnovo 19. 9.- 9. 10. 2016
ČS Moste 25. 4. – 15. 5. 2016 ČS Polje 10. 10. – 30.10. 2016
ČS Jarše 16. 5. – 5. 6. 2016 ČS Dravlje 31. 10. – 20. 11. 2016
ČS Posavje 6. 6. – 26. 6. 2016 ČS Šiška 21. 11. – 11. 12. 2016
  ČS Sostro 12. 12. - 31. 12. 2016