Četrtne skupnosti MOL

Na področju mestne občine Ljubljana deluje sedemnajst četrtnih skupnosti, ki z Mestnim svetom MOL sodelujejo pri sprejemanju odločitev povezanih z razvojem in delovanjem Mestne občine Ljubljana.

Posamezne četrtne skupnosti sprejemajo predloge občanov oziroma prebivalcev svoje četrtnih skupnosti in jih posredujejo pristojnim organom MOL ter sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti na področju četrtne skupnosti.