Četrtna skupnost Sostro

Spoštovani obiskovalec, obiskovalka spletne strani Četrtne skupnosti Sostro! Z velikim zadovoljstvom vas pozdravljam na spletni strani naše Četrtne skupnosti. ČS Sostro je površinsko največja četrt v Mestni občini Ljubljana. S svojo lego predstavlja zelena pljuča mesta in tega se svetniki v Svetu četrtne skupnosti Sostro zavedamo. V nenehnem prizadevanju za razvoj krajev v celotni četrti dajemo velik poudarek ekologiji in »kulturi« kraja.

Kraji v četrti se lahko ponašajo s svojo prekrasno lego, bogato kulturno, društveno in turistično dejavnostjo, ne morejo pa se pohvaliti s prepotrebno komunalno opremljenostjo.

S ponovno izvolitvijo za predsednika sveta ČS tako vstopam v četrti mandat delovanja v Četrtni skupnosti Sostro. Med seboj se sedaj že dobro poznamo, zato vsako leto prihaja več pobud in predlogov krajanov. Potrebe v ČS Sostro so vezane na osnovno komunalno in prometno razvitost četrti. V preteklosti se je pokazalo, da skupno sodelovanje obrodi večji uspeh in lažje dosežemo zastavljen cilj.

Zato moramo v tem mandatu poskrbeti za večje projekte na področju komunalne infrastrukture in skupaj strniti prizadevanja ter pristojni mestni upravi predstaviti naše potrebe.

S postavitvijo te spletne strani želimo preko interneta vzpostaviti stik s prebivalci celotne četrti in ostalimi meščani, ki radi zahajajo v naše kraje.

Zavedamo se vseh potreb kraja in krajanov, zato obravnavamo vse prošnje in pobude, ki prispejo na naš naslov preko pošte, ali ko se na nas obračate osebno. Čim bolj poskušamo sodelovati z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL, ki je zadolžen za komunalno infrastrukturo v Mestni občini Ljubljana. Na vseh sejah povezujemo energijo in zagnanost mladih ter modrost in izkušnje starejših in to nam odlično uspeva.

Le z zavedanjem, da moramo skupaj ustvarjati in paziti na svoje bivalno okolje, nam bo uspel lepši jutri. Naše veliko mesto pa se mora zavedati, da smo pomemben del te celote. Tako se s ponosom spominjamo številnih čistilnih akcij, ko smo skupaj naše okolje razbremenili več deset ton odpadkov. Skrbimo še naprej da tako ostane.

Z veseljem pričakujem vaš odziv preko pošte, lahko pa se oglasite tudi osebno, na podlagi predhodnega dogovora, na telefonski številki: 041 237 330.