Odprtje Hiše Sonček

Župan Zoran Janković se bo udeležil odprtja Hiše Sonček, v kateri bodo nastanjeni stanovalci Zveze društev za cerebralno paralizo.