Javni zavodi, javna podjetja in podjetja MOL

Razvoj mesta, infrastruktura in promet
Šport, zdravje in socialno varstvo
Kultura in turizem
Vzgoja in izobraževanje
Živali