Seznam osnovnih šol

Osnovna šola Bežigrad

Črtomirova ulica 12, 1113 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Bičevje

Splitska ulica 13, 1111 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Božidarja Jakca

Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Danile Kumar

Godeževa ulica 11, p.p. 3248, 1131 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja

Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Dragomelj

Dragomelj 180, 1230 Domžale

Več informacij o šoli

Osnovna šola Dravlje

Klopčičeva ulica 1, 1117 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana – Šentvid

Več informacij o šoli

Osnovna šola Franceta Bevka

Ulica pohorskega bataljona 1, 1113 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Hinka Smrekarja

Gorazdova ulica 16, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Jožeta Moškriča

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha

Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Kašelj

Kašeljska cesta 119 a, Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Ketteja in Murna

Koširjeva ulica 2, 1110 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Kolezija

Cesta V Mestni log 46, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Koseze

Ledarska ulica 23, 1117 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Ledina

Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Livada

Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Majde Vrhovnik

Gregorčičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Martina Krpana

Gašperšičeva ulica 10, 1110 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Milana Šuštaršiča

Štembalova ulica 2/a, 1113 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Mirana Jarca

Ipavčeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Miška Kranjca

Kamnogoriška cesta 35, 1117 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja 

Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče

Več informacij o šoli

Osnovna šola Nove Fužine

Preglov trg 8, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Nove Jarše

Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Oskarja Kovačiča

Ob dolenjski železnici 48, 1108 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Poljane

Zemljemerska ulica 7, 1004 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Polje

Polje 358, 1260 Ljubljana - Polje

Več informacij o šoli

Osnovna šola Prežihovega Voranca

Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Prule

Prule 13, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Savsko naselje

Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Sostro

Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje

Več informacij o šoli

Osnovna šola Spodnja Šiška

Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Šentvid

Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana – Šentvid

Več informacij o šoli

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro

Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno

Več informacij o šoli

Osnovna šola Toneta Čufarja

Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Trnovo

Karunova ulica 14/a, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Valentina Vodnika

Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Vič

Abramova ulica 26, 1111 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Vide Pregarc

Bazoviška ulica 1, 1110 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Vižmarje Brod

Na Gaju 2, 1210 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Vodmat

Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Vrhovci

Cesta na Bokalce 1, 1111 Ljubljana

Več informacij o šoli

Osnovna šola Zadobrova

Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana – Polje

Več informacij o šoli

Osnovna šola Zalog

Cerutova ulica 7 1260 Ljubljana – Zalog

Več informacij o šoli

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

Karlovška 18, 1000 Ljubljana

Več informacij o zavodu

Osnovna šola Alojzija Šuštarja

Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid
Več informacij o šoli

Waldorfska šola

Streliška 12, 1000 Ljubljana

Več informacij o šoli

Zasebna osnovna šola Montessori

Štula 23, 1210 Ljubljana – Šentvid

Več informacij o šoli