Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje predvidene naslednje naloge:

- Opravlja naloge na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in preprečevanja zasvojenosti.

- Opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij MOL.

- Zagotavlja sofinanciranje programov za otroke.

- Zagotavlja usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za delo z mladimi ter starši.