Služba za javna naročila

Naloge, ki jih opravlja Služba za javna naročila so naslednje:

- Izvaja postopke javnega naročanja po zakonu o javnem naročanju za vse organe mestne uprave.

- Opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil.

- Opravlja nadzor v zvezi z naročanji, ki jih izvajajo drugi organi mestne uprave.

- Opravlja druge naloge v skladu z zakonom o javnem naročanju.