Kabinet župana MOL

Naloge Kabineta župana so:

- Opravlja naloge za župana in podžupane.

- Opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi.

- Opravlja naloge protokola MOL.

- Opravlja naloge s področja mednarodnih odnosov MOL.

- Sprejema in obravnava pobude in pritožbe občanov MOL ter drugih fizičnih in pravnih oseb ter sprejema vloge prosilcev za azil.