Komisija za poimenovanje naselij in ulic

Komisija je bila imenovana na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 10. 11. 2014.

Naloga

Naloga komisije je obravnava oziroma priprava predlogov za poimenovanja naselij in ulic na območju Mestne občine Ljubljana.

Komisija je začasna.

Pobuda za poimenovanje ulice

Seznam ulic in hišnih številk po četrtnih skupnostih

Seznam naselij

Stališča k mnenjem, predlogom in pripombami danimi na predhodnem posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen