22. seja Mestnega sveta MOL

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
  Gradivo
  Glasovanje
  Sprejeti sklepi
 5. Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2017
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
  Sprejeti sklepi
 6. Poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje, d. o. o. za leto 2017
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
  Sprejeti sklepi
 7. Predlog Poslovnega načrta za leto 2017 Tirna vzpenjača
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
  Sprejeti sklepi
 8. Predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
 9. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2017-2021
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
  Sprejeti sklepi
 10. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje - del
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
 12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2017
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik