Izbrane najboljše idejne rešitve

ponedeljek, 13. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana predstavlja nagrajene idejne rešitve za postavitev spomenikov prof. dr. Jožetu Toporišiču in prof. dr. Francetu Bučarju.

Mestna občina Ljubljana je januarja 2017 objavila povabilo k pripravi idejne rešitve za postavitev spomenikov prof. dr. Francetu Bučarju, enemu od najpomembnejših osebnosti slovenske sodobne zgodovine, ter prof. dr. Jožetu Toporišiču, vodilnemu slovenskemu jezikoslovcu druge polovice 20. stoletja.
Načrtovana lokacija za postavitev spomenika prof. dr. Francetu Bučarju je na Trgu narodnih herojev, ob stavbi Državnega zbora; za postavitev spomenika prof. dr. Jožetu Toporišiču pa na severnem delu južnega zidu Foersterjevega vrta pri Filozofski fakulteti.

Rezultat javnega natečaja za idejne rešitve za postavitev spomenika  prof. dr. Jožetu Toporišiču

Postopek odpiranja ponudb je potekal 3. februarja 2017 ob 14.30 uri v Mestni hiši.
Strokovna komisija je pregledala vse veljavne prispele ponudbe, pri tem pa zasledovala sledeče kriterije:
-    prepoznavnost osebe in njegove identitete, značaja, izraza
-    primernost umestitve v prostor, koncept umestitve v prostor
-    izpovednost  koncepta postavitve

V  treh krogih ocenjevanja je strokovna komisija izbrala naslednje idejne rešitve:
1. nagrada: šifra ponudbe: 1106, avtorja Nika Oblak & Primož Novak
2. nagrada: šifra ponudbe: 8105, avtor Metod Frlic
3. nagrada: šifra ponudbe: TELO JEZIKA, avtor Jure Smole

Rezultat javnega natečaja za idejne rešitve za postavitev spomenika prof. dr. Francetu Bučarju

Postopek odpiranja ponudb je potekal 3. februarja 2017 ob 14.30 uri v Mestni hiši.
Strokovna komisija je pregledala vse popolne ponudbe, pri tem pa zasledovala sledeče kriterije ob upoštevanju dejstva, da sta prostor in oblika podstavka že natančno določena:
-    prepoznavnost osebe in njegove identitete
-    prepoznavnost značaja, izpovednost njegovega izraza

V treh krogih ocenjevanja je strokovna komisija izbrala naslednje idejne rešitve:
1. nagrada: šifra ponudbe: 1058, avtor Metod Frlic
2. nagrada: šifra ponudbe: 00010, avtor Jernej Mali
3. nagrada: šifra ponidbe: 0410, avtor Matjaž Počivavšek