Pripravljalna dela na gradnjo panoramskega dvigala na območju Krekovega trga

nedelja, 28. 11. 2004

Na pristojne službe Mestne občine Ljubljana so se danes obrnili posamezniki, ki menijo, da se pripravljalna dela na Krekovem trgu izvajajo brez pridobljenih gradbenih dovoljenj.

V izogib nesporazumom in netočnostim vas obveščamo, da pripravljalna dela na Krekovem trgu potekajo v skladu s pridobljenimi:

  • Odločbo o dovolitvi priglašenih del št. 3512-296/2001-440/RM z dne 04.07.2001,
  • Gradbenim dovoljenjem za preboj trakta B in dostop v Lapidarij (nadaljevanje del) št. 351-154/90 z dne 25.05.1990 in
  • Enotnim gradbenim dovoljenjem, s katerim se investitorju dovoljujejo rušitvena dela v skladu z lokacijsko dokumentacijo št. 44178 (LUZ, 13.03.2002) in projektom rušitve (Ambient d.o.o., št. 985R).

Hkrati želimo poudariti, da se pripravljalna dela ne izvajajo samo z namenom ugotovitve geoloških in ostalih značilnosti podlage grajskega hriba za namen temeljenja bodoče trase tirne vzpenjače, ampak predvsem zaradi nadaljevanja arheoloških raziskav na območju Krekovega trga in celotnega varnostnega obzidja srednjeveške Ljubljane, ki s temi izkopavanji dobiva celostno podobo.