Novi vozni redi na postajališčih mestnega prometa

petek, 4. 3. 2011

Postajališča LPP bodo opremljena z aktualnimi voznimi redi mestnih avtobusov.

Zaposleni v Ljubljanskem potniškem prometu bodo v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana jutri začeli z opremljanjem postajališč mestnega potniškega prometa z veljavnimi voznimi redi. Vozni redi bodo uporabnikom potniškega prometa koristili pri načrtovanju voženj z avtobusi.

Opremljanje 520 postajališč bo potekalo v dveh fazah. V prvi fazi, ki bo ta konec tedna, bo z voznimi redi opremljeno 360 postajališč, kjer ustavljata ena ali dve liniji, to je območje na obrobju mesta. Vozni redi bodo izobešeni na obstoječih površinah nadstrešnic, namenjenih informiranju potnikov.

V drugi fazi bo s postajališčnimi voznimi redi opremljeno preostalih 130 postajališč, na katerih ustavlja od 3 do 10 linij, in 30 takih, kjer ustavlja 14 oziroma 15 linij. V drugi fazi se bodo opremljala postajališča bližje središču in tista v samem središču mesta. Omenjena faza zahteva na postajališčih dodatne površine, ki bodo omogočale objavo večje količine voznih redov. Predvidoma bo druga faza zaključena do sredine aprila. Nadstrešnice na postajališčih bo z dodatnimi vitrinami opremilo podjetje Europlakat.

Na objavljenih voznih redih je zapisana številka linije in smer v katero je namenjena, grafični prikaz zaporedja postajališč posamezne linije ter delavniški, sobotni in nedeljski oziroma praznični vozni red. Na grafičnem prikazu poteka linije je s sivo barvo označena pot, ki jo je avtobus že prevozil, z zeleno postajališče, kjer se potnik trenutno nahaja oziroma kjer je vozni red objavljen, s črno barvo pa pot, ki jo ima avtobus še pred seboj. V stolpcu na skrajni levi so napisane minute, ki jih avtobusi potrebujejo za vožnjo od ene do druge postaje. Ob imenih postajališč, objavljenih na grafičnem prikazu, potniki najdejo številke linij, na katere lahko na posameznih postajališčih prestopajo. Vozni red linije je zapisan v treh stolpcih: delavnik, sobota, nedelja in praznik, kjer so na začetku levega stolpca zapisane ure odhoda, minute oziroma intervali odhoda pa so zapisani po stolpcih, glede na to, za kakšen vozni red gre – delavniški, sobotni ali nedeljski oziroma praznični. Na voznem redu so pod opombami zapisane tudi posebnosti obratovanja linije. Linije na voznih redih so označene vedno z dvomestno številko (npr. linija 08 namesto linija 8).
Potniki na objavljenem voznem redu na sredini zgoraj in desno spodaj najdejo tudi novo številko postaje, ki jo potrebujejo pri uporabi storitve LPP Bus Info.
Do spremembe oštevilčenja postajališč je prišlo zaradi uporabe nove programske opreme za pripravo voznih redov.

Izobešeni vozni redi so informativne narave, za točnejše ure prihodov avtobusov lahko potniki še zmeraj uporabljajo storitev LPP Bus Info.