Srečanje »Zrak v Ljubljani - stanje, trendi, ukrepi«

petek, 16. 3. 2012

V četrtek, 15. marca 2012, je bilo v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše srečanje z naslovom »Zrak v Ljubljani - stanje, trendi, ukrepi«.

Dogodek, na katerem je bila v ospredju kakovost zraka v Ljubljani, obravnavana z različnih zornih kotov, je potekal v okviru ukrepa Proučitev možnosti za uvedbo zgoščevalne takse za vstop vozil v ožji center mesta projekta CIVITAS ELAN.

Onesnažen zrak namreč zelo negativno vpliva na zdravje ljudi, na vitalnost ekosistemov in na stanje grajene kulturne dediščine. Ljubljanska kotlina je zaradi svoje neprezračenosti in gostote onesnaževalcev še posebej izpostavljena povišanim vrednostim onesnaževal v zunanjem zraku. Pretekla prizadevanja za izboljšanje kakovosti zraka v Ljubljani so nedvomno prinesla rezultate. Kljub temu pa se v Ljubljani in v osrednji slovenski regiji v luči strogih evropskih normativov soočamo s preseganji dovoljenih vrednosti delcev PM10 v zunanjem zraku. Za izboljšanje stanja bo potrebno poseči po strožjih ukrepih in po večjem nadzoru onesnaževalcev.

Stanje zraka v Ljubljani lahko spremljate na naslednji povezavi.

Na srečanju je bilo tako predstavljeno stanje in trendi na osnovi več kot štirih desetletij spremljanja stanja z meritvami, vzroki za prekomerno onesnaženje ter možni ukrepi.

Udeležence srečanja je ob začetku pozdravil tudi podžupan Mestne občine Ljubljana prof. Janez Koželj, ki je ob tem predstavil Predlog prometne politike MOL.  

Program srečanja je v priponki.

CIVITAS ELAN