Regijska štipendijska shema LUR

petek, 13. 4. 2012

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavila Javni poziv delodajalcem za vključitev v regijsko štipendijsko shemo ljubljanske urbane regije 2012/2013.

Osnovni cilj projekta Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Štipendije se tako podeljujejo za konkretna delovna mesta – in sicer prioritetno za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji. Postopke za pridobitev štipendije izvaja RRA LUR kot upravičenec vsako leto za nove štipendiste, ob pridobitvi štipendije pa dijaki in študentje to prejemajo do zaključka šolanja skladno z izobraževalnim programom.

Štipendija iz regijske štipendijske sheme je sestavljena iz:

- dela, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja štipenditor (RRA LUR) v višini 50% dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju,

- preostalo polovico pa zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju.

- štipenditor lahko zagotovi sofinanciranje obveznosti delodajalca v višini do 40% višine štipendije tudi s strani občin.

Osnovna višina štipendije znaša 15% minimalne plače za dijake ter 28% minimalne plače za študente. Štipendisti so upravičeni do dodatkov za šolski uspeh ter kritje stroškov prevoza oziroma bivanja izven kraja prebivališča.

Projekt Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostna usmeritev 1.2. »Štipendijske sheme«.

Več o javnem pozivu in dokumentacijo za prijavo lahko najdete na spletni strani Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. 

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije