Proračun Mestne občine Ljubljana

S proračunom se Mestna občina Ljubljana zavezuje, kako in v katere namene bo razporejala finančna sredstva. V elektronski obliki smo zbrali odloke in sklepe o proračunih MOL od leta 2001 naprej.