Proračun 2006

Na voljo so vam datoteke s podatki o proračunu 2006.

 

Odlok o proračunu MOL za leto 2006

Odlok o zaključnem računu proračuna MOL za leto 2006