Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente

Datum objave: 24. 7. 2014
Rok za prijavo: 5. 9. 2014 - dijaki
Rok za prijavo: 6. 10. 2014 - študenti

MOL razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v MOL, za šolsko oziroma študijsko leto 2014/15.

In sicer:

  • 16 štipendij za dijake,
  • 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
  • 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
  • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika, če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2014/15.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 5. 8. 2014 do izteka roka za prijavo.

Razpisne datoteke