Zeleni prag Ljubljane

Podeželski prostor, ki ga definirajo predvsem kmetijske površine in gozd, predstavlja v Mestni občini Ljubljana več kot 2/3 njenega celotnega območja (površina MOL je 27.499 ha od tega 10.854 ha kmetijskih površin in 10.668 ha gozdnih površin – Vir: Statistični letopis Ljubljane 2007).


Kmetijsko zaledje Mestne občine Ljubljana prestolnici zagotavlja oskrbo s kakovostno hrano lokalnega porekla. Gre verjetno za edinstven primer, ki ga velja tudi v bodoče ohraniti kot nekaj posebnega. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva in drugih gospodarskih dejavnosti, ljubljansko podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in v ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto.

Kljub vse manjšemu gospodarskemu pomenu kmetijske dejavnosti pa ta prostor, ob intenzivnih spremembah v prostoru in družbi, dobiva novo vlogo in pomen. Vse bolj postajajo pomembne sekundarne funkcije, kot so gospodarno ravnanje z naravnimi viri, kot so tla in voda ter ohranjanje skozi stoletja oblikovane kulturne krajine.

Paradigma razvoja podeželja v MOL:

"Ljubljansko podeželje, z roko v roki z mestom in sosedi, izkorišča človeške, gospodarske in naravne potenciale podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja."

 

Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020

Strategija>>>.

Koledar dogodkov
Nazaj
Naprej