Dravlje

Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Pečnikovi in Regentovi cesti na območju Dravelj parc. št. 118/2, 119/2 in 120/2 vse k.o. Dravlje v skupni površini 5.566 m2.

 

 

 

 

 

 

 

Podatki:

Na območju je 51 vrtičkov različnih velikosti od 50 m2 do 121 m2.

Območje je ograjeno. 

Vsak vrtiček je opremljen z leseno lopo, za katero skrbi zakupnik.

Znotraj območja je urejeno otroško igrišče.

Zakupnina za vrtiček znaša 1 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški. Obratovalni stroški na območju zajemajo: strošek upravnika, redna vzdrževalna dela, vodo, odvoz smeti, čiščenje WC kabin (obratovalni stroški se delijo proporcionalno na velikost vrtička).

    

Dostop do območja je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 7, ki ustavi 150 m pred križiščem Pečnikove in Regentove ulice v smeri Pržan.