Ježica

Urejeno območje za vrtičke se nahaja ob Kamniški progi oz. nasproti blokovskega naselja Glinškova ploščad na parc. št. 1251/1k.o. Ježica v skupni površini 5.566 m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki:

Na območju je skupaj 258 vrtičkov.

Območje je razdeljeno na dva dela in sicer zgornji del, na katerem je 208 vrtičkov, od tega en vrtiček meri 20 m2, ostali pa so v velikosti od 43 m2 do 79 m2. Spodnji del ima 50 vrtičkov, kjer jih 40 meri 49 m2, ostali pa so do velikosti 72 m2. 

Območje je ograjeno.

Zakupnina za vrtiček znaša 0,70 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika. Obratovalni stroški na območju zajemajo: redna vzdrževalna dela, vodo, odvoz smeti, čiščenje WC kabin. Delijo se proporcionalno na velikost vrtička in se plačujejo upravniku območja na podlagi izstavljenega računa.

Dostop do območja je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 14. Avtobusna postaja se nahaja na Ul. 7. septembra v neposredni bližini območja (cca 150m razdalje).