Številni dogodki v mestu

ponedeljek, 1. 6. 2015

MOL je aktivno pristopila k zmanjševanju vandalizma in večanju spoštovanja skupnega javnega prostora na več ravneh: z intenzivnim odstranjevanjem nedovoljenih grafitov, z načrtnim izvajanjem uličnega mladinskega dela na območjih, kjer je vandalizem pogost, s prenovljeno aplikacijo Pobude meščanov, ki bo med drugim služila tudi prijavam vandalizma ter s številnimi dogodki v mestu, s katerimi bomo opozarjali na problematiko.

V mestu smo pripravili impro predstavo, ulične intervencije in zabavne promocije.  

 

 

 

 

 

 

IMPRO PREDSTAVA

 

ULIČNA INTERVENCIJA Z BOKSARSKO VREČO

ULIČNA INTERVENCIJA Z GRAFITIRANJEM