Družine, otroci in mladi

Vrtci v Ljubljani

V Ljubljani je 23 javnih vrtcev in 24 zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje iz javnih sredstev. Starši imajo pravico do izbire med javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi vzgojnimi programi.

Seznam ljubljanskih vrtcev

Vpis otroka v vrtec in plačilo staršev

Znižano plačilo vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Za vse informacije glede oddaje nove vloge se lahko obrnete na krajevno pristojni Center za socialno delo, to je center na območju stalnega prebivališča (kjer uveljavljate tudi pravico do otroškega dodatka in podobno…) oziroma na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Vloga za znižano plačilo vrtca  

Četrtni mladinski centri

Poslanstvo ČMC je mladim iz četrtne skupnosti nuditi varen prostor, kjer bi se lahko med seboj srečevali in aktivno ter organizirano preživljali svoj prosti čas. Aktivnosti skupaj z mladimi pripravljajo in vodijo tako mladinske organizacije kakor tudi prostovoljci.

Več o Četrtnih mladinskih centrih

Unicefove varne točke

Varne točke so različni javni prostori, kjer se nahajajo ljudje, ki so prostovoljno pripravljeni pomagati otrokom v stiski. Z otrokom se pogovorijo, mu svetujejo in pomagajo pri reševanju problema.Varne točke se nahajajo ob šolskih poteh, saj se tudi medvrstniško nasilje največkrat dogaja okoli in na poti v šolo, takrat ko je nadzor odraslih manjši. Otroci lahko Varne točke prepoznajo po posebni nalepki - smejoči se hišici, ki je nameščena na vidno mesto lokala.

Več o lokacijah Varnih točk