Urad za preprečevanje zasvojenosti

Urad za preprečevanje zasvojenosti v sestavi Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje opravlja svoje naloge predvsem na podlagi Odredbe o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana,objavljene v Uradnem listu RS, št. 25/1995 z dne 11.5.1995 (14. člen) in na podlagi določil Resolucije o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 (ReNPPD14–20), sprejete v Državnem zboru na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM) in 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,105/10 in 80/13) dne 2. aprila 2014 in sicer: načrtuje politiko za preprečevanje zasvojenosti, spremlja stanje na področju zasvojenosti v MOL, spremlja učinkovitost preventivnih programov in strategij, skrbi za izobraževanje vzgojno-izobraževalnih kadrov za delo z mladimi in njihovimi starši, skrbi za medsebojno sodelovanje med ustreznimi institucijami mesta in širše, opravlja druge zadeve s svojega delovnega področja.

 

Izvajanje sofinanciranih programov s področja preprečevanja zasvojenosti v zavodih in drugih organizacijah v MOL v letu 2016