Vrtci v šolskem letu 2016/17

sreda, 1. 3. 2017

Objavljamo Centralni čakalni seznam za ljubljanske javne vrtce za šolsko leto 2016/2017 na dan 1. marec 2017.

Ljubljanski vrtci so prejeli 3.902 vlog za vpis otrok v šolsko leto 2016/2017, od tega 3.236 vlog za I. starostno obdobje in 664 vlog za II. starostno obdobje. Za primerjavo – za vpis v šolskem letu 2015/2016 so vrtci sprejeli 3.958 vlog, od tega 3.252 vlog za I. starostno obdobje in 706 vlog za II. starostno obdobje.

Na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2016/2017 je 319 otrok, vsi so za I. starostno obdobje. 
V primeru prostih mest bodo vrtci k podpisu pogodbe pozvali starše otrok po vrstnem redu po centralnem čakalnem seznamu, glede na število točk, letnik rojstva in izbiro vrtca, ki so ga starši navedli v vlogi. Proces vključevanja otrok v vrtec bo trajal ves čas šolskega leta 2016/2017, saj vrtci objavljajo prosta mesta, ki nastanejo zaradi zavrnitev podpisa pogodb in morebitnega preoblikovanja oddelkov skozi celo šolsko leto.