Priznanja MOL

ponedeljek, 19. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis za podelitev nagrad in plaket Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Rok za prijavo je 31. januar 2017. Komisija sprejema tudi predloge na naziv častna meščnka in častni meščan.

Nagrado glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo posamezniki, izjemoma pa skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Kriteriji za podelitev so pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.
Plaketo glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo:
- posamezniki in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL;
- posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami;
- posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum;
- prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL;
- posamezniki in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL;
- donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL.

Rok za oddajo predlogov za nagrade in plakete Mestne občine Ljubljana je 31. januar 2017,  celotna razpisna dokumentacija je objavljena tukaj.

Priznanja Mestne občine Ljubljana so vsako leto podeljena na slavnostni seji Mestnega sveta MOL, ki poteka ob 9. maju, prazniku Ljubljane. Istočasno podelijo tudi najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana - naziv častna meščanka oziroma častni meščan.
Ta naziv lahko prejmejo meščanke in meščani z izjemni dosežki življenjskega dela, ki jih odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ljubljana ali promocijo Mestne občine Ljubljana.
Komisija za priznanja predloge za podelitev omenjenega naziva sprejema vse leto, mogoče pa jih je oddati tudi v času javnega razpisa za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.