Vpis otrok v vrtce

ponedeljek, 13. 2. 2017

Vpis otrok v ljubljanske javne vrtce za šolsko leto 2017/18 bo potekal od 1. do 15. marca 2017.

Vpis bo v vseh javnih vrtcih v Ljubljani potekal vsak delovni dan v času uradnih ur, v četrtek, 2. in 9. marca 2017, pa vse do 18. ure.  Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko oddate osebno ali pošljete po pošti v vrtec prve izbire.

Vlogo za vpis lahko oddajo:
• starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
• starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2016/17
• starši, ki so vlogo oddali po 16.3.2016 in otrok ni sprejet v vrtec
• starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

Vloga za vpis ter navodila za izpolnjevanje so pripeta, dodatne informacije o vpisu dobite tudi v posameznih vrtcih ter na Oddelku  za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL.