Evropski teden mobilnosti

sreda, 9. 9. 2009

MOL bo letos že osmič zapored sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra, ko se bo zaključil z Dnevom brez avtomobila.

Evropski teden mobilnosti (16. do 22. september 2009)

Moto letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM)  "Dobra klima mojega mesta" želi meščanke in meščane opomniti, da "klimo" v mestih ustvarja tako kakovost okolja (zrak, hrup, prometna varnost, javne površine) kot tudi socialna povezanost prebivalcev in splošno vzdušje ter opozoriti na posledice podnebnih sprememb, ki jih mnogi strokovnjaki uvrščajo med največje okoljske, socialne in ekonomske grožnje človeštvu.

Glavni poudarek dejavnosti bo spodbujanje uporabe javnega prevoza, alternativnih prevoznih sredstev in hoje. Ves teden bo prevoz z mestnimi avtobusi brezplačen za vse uporabnike enotne mestne kartice Urbana. Ob validaciji na avtobusu sistem s kartice ne bo odšteval sredstev, validirati pa se bo kljub temu treba ob vsakem vstopu na avtobus. Prav tako bo ves teden za uporabnike enotne mestne kartice Urbana brezplačno parkiranje na parkiriščih P&R Dolgi most in Rudnik, kjer bodo od 16. do 22. septembra prazne vrednostne kartice tudi naprodaj.

 

Dan brez avtomobila (22. september 2009)

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL pa je vse sodelavke in sodelavce mestne uprave, javnih podjetj in javnih mestnih zavodov povabil, da s podpisom Izjave - zaveze voznika "V mesto brez avtomobila" potrdijo svojo odločitev, da bodo 22. septembra v mesto prišli peš, s kolesom ali uporabili javni prevoz. Hkrati pa je to tudi poziv k ponovnemu razmisleku o smotrni uporabi avtomobila skozi vse leto.

Na Dan brez avtomobila - v torek, 22. septembra 2009, bo za vsa motorna vozila, razen za vozila JP LPP, taksi službe in vozila z dovoljenjem MOL, od 00.00 do 24.00 ure zaprto območje, ki obsega prostor med Dalmatinovo ulico, Komenskega ulico, Resljevo cesto, Kopitarjevo ulico, Predor pod Gradom, Karlovško cesto, Zoisovo cesto, Aškerčevo cesto, Trg MDB, Bleiweisovo cesto in Gosposvetsko ulico (zemljevid zapor je v priponki). Dostava v zaprtem območju bo dovoljena od 6.00 do 9.30 ure.

Za vsa motorna vozila bo zaprta Slovenska cesta od 00.00 do 24.00 ure na odseku med Aškerčevo cesto in Gosposvetsko cesto, na kateri se bodo odvijale aktivnosti v skladu s programom Dneva brez avtomobila. 

 

Aktivnosti, ki bodo potekale vsak dan od 16. do 22. 9.2009

Informacijska točka LPP
Park slovenske reformacije; od 10. do 18. ure; v petek do 23. ure

 • promocija in prodaja enotne mestne kartice Urbana
 • izobraževanje o uporabi Urbane v sistemu javnega mestnega potniškega prometa
 • izvajanje ankete o uporabi javnega prevoza in pomenu ETM

Svetovanje pri uporabi Urbane
Bavarski dvor; od 7. (v soboto in nedeljo od 9. ure) do 19. ure

 • ob Urbanomatih na obeh straneh Dunajske ceste bodo na voljo svetovalci JP Ljubljanski potniški promet, ki bodo uporabnikom pomagali pri polnjenju kartic Urbana

Informacijska točka Predstavništva Evropske komisije v RS in Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v RS
Pred poslopjem na Bregu 14; od 10. do 16. ure (v soboto do 14. ure)

 • promocija okolju prijaznega načina življenja z različnim informacijskim gradivom (letak Ekovožnja, spletna navodila za okolju prijazno gospodinjstvo, pisarno in šolo, … )
 • nagradna igra Kolo sreče, v kateri si bodo mimoidoči s svojim znanjem o trajnostni mobilnosti lahko prislužili praktične, okolju prijazne nagrade, ter se potegovali za glavno nagrado koli Poni

Oddelek za varstvo okolja MOL

 • meritve onesnaženosti zraka z SO2, NOx, PM10 in BTX na križišču Tivolske in Vošnjakove ulice
 • meritve hrupa s prenosnim merilnikom na različnih lokacijah tako znotraj in izven zapore za promet
 • promocija uporabe javnega prevoza z informacijsko zloženko; 500-tim izvodom zloženke bo priložena vrednostna kartica URBANA s polnitvijo v vrednosti dveh žetonov – izvodi bodo razdeljeni na javnih parkiriščih na Dan brez avtomobila, 22. septembra

Mestno redarstvo MOL bo:

 • izvajalo poostren nadzor mirujočega prometa v območju zapore – predvsem ukrepanje zoper tiste, ki bodo parkirali na pločnikih, kolesarskih stezah, pešpoteh, prehodih za pešce, na območjih za pešce, zelenicah in avtobusnih postajališčih ter
 • zagotavljalo nemoten potek cestnega prometa, hoje pešcev in odvijanja prireditev v sklopu ETM.

Policijska Uprava Ljubljana bo izvajala poostren nadzor:

 • nad nepravilnim parkiranjem in ustavljanjem na avtobusnih postajališčih in nad nedovoljeno vožnjo po rumenih pasovih, ki so namenjeni vožnji avtobusov LPP
 • nad nepravilnim parkiranjem in ustavljanjem na kolesarskih površinah
 • hitrosti in neupoštevanja določil obveznosti do pešcev

V projektu ETM letos sodelujejo: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana (Oddelek za varstvo okolja, Civitas Elan, mestno redarstvo, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu), Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, Zavod za turizem Ljubljana, Predstavništvo Evropske komisije v RS, Center Evropa, Športna zveza Ljubljane, CINDI Slovenija, Urbanistični inštitut Slovenije, Šola rolanja in drsanja Lucky Luka, AMZS, Policijska uprava Ljubljana, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, Urad Vlade RS za komuniciranje, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana in društvo Planet Zemlja.