Šport Ljubljana

ponedeljek, 30. 5. 2011

Javni zavod za upravljanje s športnimi objekti in površinami, ki so v lasti MOL "Zavod Tivoli", ima novo ime, celostno grafično podobo in novo spletno stran.

V ponedeljek, 30. maja 2011, je bilo na seji Mestnega sveta MOL sprejeto novo ime Zavoda Tivoli, ki se sedaj imenuje javni zavod »Šport Ljubljana«. Skladno z novim imenom ima le-ta tudi novo celostno grafično podobo in novo spletno stran.

Na natečaju za pridobitev nove idejne zasnove in rešitve za oblikovanje osnovnih elementov celostne grafične podobe javnega zavoda »Šport Ljubljana«, je prvo mesto osvojil predlog, ki ga je pripravil Žare Kerin iz podjetja Futura DDB, d.o.o. Poleg novega imena in logotipa zavoda so v Futuri, d.o.o., nekdanje posamezne enote preimenovali v parke, ki so opredeljeni geografsko. V javnem zavodu »Šport Ljubljana« smo se odločili tudi, da na novi spletni strani poenotimo imena športnih objektov.

Na povabilo za oddajo ponudb za izdelavo nove spletne strani javnega zavoda »Šport Ljubljana« je bilo, kot najprimernejši ponudnik in izvajalec, izbrano podjetje Sonce.net, d.o.o., na povabilo za oddajo ponudb pa so se odzvala štiri podjetja. Skladno z novim imenom zavoda, je domena nove spletne strani sport-ljubljana.si.

Novo spletno mesto javnega zavoda »Šport Ljubljana«, katerega poslanstvo je omogočiti kar najboljše možnosti in pogoje za vrhunski in rekreativni šport v Ljubljani, si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Dejavnost javnega zavoda »Šport Ljubljana« je izredno široka, saj pod okriljem zavoda potekajo športne prireditve svetovnega in evropskega pomena, tekmovanja za državna prvenstva pa tudi vadba in treningi vrhunskih ekip, ki domujejo v Hali Tivoli in v Centru Stožice, na voljo pa so tudi različni tečaji in rekreativni programi vseh vrst.

Kratka zgodovina javnega zavoda "Šport Ljubljana"

  • 1962 - Mestni svet Ljubljane je ustanovil Zavod ing. Stanka Bloudka, v katerem so se združili Uprava športnih objektov ter gradbeni servis in Projektivni biro. Zavod je upravljal dotlej dograjene objekte v Tivoliju, kopališče Ilirija in Centralni stadion.
  • 1965 - dograjena je bila Hala Tivoli z Veliko in Malo dvorano.
  • 1975 - Zavod se je po dograditvi zimskega kopališča, registriral kot Zavod športno rekreacijski center Tivoli, skrajšano ime Zavod Tivoli.
  • 1993 - Zavod Tivoli se je organiziral kot javni zavod in dobil svoj Svet, ki je sestavljen iz štirih predstavnikov ustanovitelja, dveh predstavnikov uporabnikov in dveh zaposlenih v Zavodu.
  • 2008 - Zavod Tivoli je prevzel v upravljanje vseh 75 športnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana.
  • 2011 - Zavod Tivoli se preimenuje v Šport Ljubljana in v upravljanje prevzame dvorano in stadion v Centru Stožice.

 

Javni zavod Šport Ljubljana