Računalniško usposabljanje

torek, 30. 8. 2011

V Mestni občini Ljubljana ponovno organiziramo brezplačno računalniško usposabljanje za upokojene starejše meščane.

Cilj usposabljanja je usposobiti upokojene občane in občanke Ljubljane starejše od 55 let, za uporabo računalnika in Interneta.

Ker želimo, da računalnik in Internet uporablja čim več ljudi predvsem pa starejši, smo v Mestni občini Ljubljana pristopili k sistematičnemu računalniškemu opismenjevanju upokojenih starejših prebivalcev. V ta namen smo že pred štirimi leti pričeli s projektom brezplačnih računalniških tečajev za upokojene starejše prebivalce MOL ter jim na ta način približali informacijsko tehnologijo, brez katere danes skorajda ne gre.

Izjemen interes meščanov in zadovoljstvo več kot 4.000 tečajnikov, ki so se do sedaj udeležili usposabljanja, nam kaže, da smo se računalniškega opismenjevanja lotili na pravi način.

Usposabljanje poteka na sedežih četrtnih skupnostih, v skupinah do dvanajst tečajnikov, 3 -krat tedensko v dopoldanskem oziroma popoldanskem času in sicer v naslednjih oblikah:

35 – urni začetni računalniški tečaj

Cilj usposabljanja je tečajnike usposobiti za delo na treh osnovnih in nepogrešljivih področjih sodobnega računalništva, in sicer na področju: dela z mapami in datotekami (Microsoft Windows XP),osnovne obdelave besedil (Microsoft Word) in glavnih funkcij uporabe elektronske pošte (Microsoft Outlook Express), brskanja po svetovnem spletu (Internet Explorer).

30 – urni nadaljevalni računalniški tečaj

Cilj usposabljanja tečajnikov je nadgraditi znanje uporabe računalniškega programa Word in spoznati osnove urejanja digitalne fotografije s programom Picasa, seznaniti se z osnovno rabo računalniške preglednice (Excel).

Novost 2011 pa je 20 – urni izpopolnjevalni računalniški tečaj

Tečaj je namenjen tistim, ki so že uspešno zaključili začetni in nadaljevalni računalniški tečaj ter računalnik že samostojno uporabljajo. Tekom tečaja se bodo naučili zahtevnejših oblik urejanja besedil, seznanili se bodo s socialnimi omrežji, digitalno fotografijo ipd.

Prijave in dodatne informacije dobite na sedežu vaše četrtne skupnosti ali v Službi za lokalno samoupravo MOL, tel. 306 48 62 in 306 48 30 (ga. Vesna Bolle) in e-naslov: bolle.vesna@ljubljana.si.

Seznam četrtnih skupnosti lahko najdete na naslednji povezavi.

Služba za lokalno samoupravo MOL