Statistični letopis Ljubljane 2013

ponedeljek, 18. 8. 2014

Statistični letopis Ljubljane izhaja enkrat letno že od leta 1966 in obsega celovit pregled statističnih podatkov z vseh pomembnejših področij družbenoekonomskega dogajanja v Ljubljani.

Statistični letopis Ljubljane je publikacija z bogato tradicijo, saj izhaja enkrat letno že od leta 1966 in obsega celovit pregled statističnih podatkov z vseh pomembnejših področij družbenoekonomskega dogajanja v Ljubljani, tako podatkov, ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije, kot tudi podatkov organov ter organizacij, pooblaščenih za zbiranje podatkov.

Statistični letopis Ljubljane predstavlja podatke, ki se teritorialno nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana z mejami, kot so bile v letu 1995 določene z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11).

Do leta 1995 je Mesto Ljubljana sestavljalo 5 občin, in sicer: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste – Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič – Rudnik. V letu 1995 je prišlo do nove organiziranosti na področju lokalne samouprave. Mesto Ljubljana se je preoblikovalo v Mestno občino Ljubljana in devet primestnih občin: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.

V Mestni občini Ljubljana je združenih 38 naselij, med njimi je največje Ljubljana. Kadar se podatki nanašajo na naselje Ljubljana, je v Statističnem letopisu to posebej označeno.

Na območju desetih občin, ki so se preoblikovale leta 1995, še vedno organizacijsko deluje Upravna enota Ljubljana s svojimi izpostavami Bežigrad, Center, Moste – Polje, Šiška in Vič – Rudnik. Upravna enota Ljubljana se teritorialno povsem prekriva z desetimi občinami – Mestno občino Ljubljana in devetimi primestnimi.

Reorganizacija občin leta 1995 je predstavljala precej zahteven organizacijski premik, ki ga ustrezne službe podatkovno v celoti niso bile sposobne dohajati. Del podatkov se tako še vedno spremlja po starem načelu razdelitve na nekdanjih pet občin Mesta Ljubljane oziroma po obsegu teritorija Upravne enote Ljubljana. Tako zbrani podatki so označeni s kratico UEL (Upravna enota Ljubljana) in zajemajo teritorialno območje vseh desetih novonastalih občin (Mestne občine Ljubljana in devetih primestnih) kot celoto ter so primerljivi s podatki preteklih let za Mesto Ljubljana pred letom 1995.

Zaradi večjega zanimanja za podatke na območju Ljubljanske urbane regije smo pričeli z objavo nekaterih podatkov za območje, ki ga sestavlja 26 občin, in sicer: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. Površina te regije se tudi v statistični klasifikaciji regij povsem ujema z Osrednjo slovensko statistično regijo.