V središču

V središču
 • Skupna glavna pisarna Mestne občine Ljubljana in Holdinga Ljubljana

  V pritličju stavbe Kresija na Mačkovi 1 so meščanom na enem mestu dostopne storitve sprejemne pisarne in skupnega vložišča Mestne uprave MOL, hkrati pa lahko plačujejo položnice brez provizije za storitve treh javnih podjetij.

 • Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL

  Sprejeli smo strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019. Strategijo smo naslovili z Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.

 • Nova stroga določila Zakona o varstvu okolja

  Inšpektorat MU MOL preventivno obvešča lastnike in posestnike zemljišč, naj upoštevajo in spoštujejo Zakon o varstvu okolja, ki se je korenito spremenil v določbah v primeru nezakonito odloženih odpadkov, saj bo z začetkom leta 2009 začel poostreno izvajati določbe omenjenega zakona.

 • Natečaj za urbanistično ureditev območja tovarne Rog zaključen

  Ureditev širšega območja tovarne Rog in prenova objekta tovarne Rog bosta rešili problem degradiranega prostora na robu mestnega središča ter problem propadajočega kulturnega spomenika in pomembnega dela zgodovine Ljubljane.

 • Novi prostorski akti

  Novi prostorski akti MOL

  Novi dopolnjeni osnutek Prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana je prelomni dokument v zgodovini prostorskega načrtovanja Ljubljane, saj odpira nov razvojni ciklus, ki mu je dal odločilni impulz sedanji področni podžupan prof. Janez Koželj ob popolni podpori župana Zorana Jankovića.

 • Princip organizacije vrtičkov na območju 1ha

  Odlok o vrtičkarstvu v prestolnici

  Mestna uprava Mestna občine Ljubljana pripravlja osnutek predloga Odloka o vrtičkarstvu v slovenski prestolnici. Le-ta bo določal pogoje urejanja in oddajanja zemljišč v lasti MOL v zakup za vrtičke.

 • Za bolj zelena urbana središča

  Župan Zoran Janković je 10. februarja 2009, podpisal Zavezo županov, ki Mestno občina Ljubljana zavezuje k izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v mestu (zmanjšanje emisij) in za racionalnejšo rabo energije.

 • Zmaj Snaga

  Za lepšo Ljubljano 2009

  Na območju Mestne občine Ljubljana je tudi letos med 22. marcem in 22. aprilom potekala že tradicionalna spomladanska čistilna akcija Za lepšo Ljubljano.

 • Kot prvi so se v četrtek, 7. maja, na pohod odpravili najmlajši...

  Pot ob žici 2009

  Tudi letos je bila Pot ob žici zelo obiskana. Pohoda so se udeležili vrtci, osnovnošolci, dijaki in ogromna množica ljudi. Pripravili pa smo tudi tekaške preizkušnje.

 • Prireditev za otroke v parku Tivoli Foto: S. Rancov

  Športne poletne počitnice

  V času poletnih šolskih počitnic je MOL v sodelovanju z Agencijo za šport Ljubljana in Športno zvezo Ljubljana strnila počitniške programe športne srenje v Ljubljani.

 • Prikaži naslednjih 10