V središču

2008
 • Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL

  Sprejeli smo strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019. Strategijo smo naslovili z Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.

 • Nova stroga določila Zakona o varstvu okolja

  Inšpektorat MU MOL preventivno obvešča lastnike in posestnike zemljišč, naj upoštevajo in spoštujejo Zakon o varstvu okolja, ki se je korenito spremenil v določbah v primeru nezakonito odloženih odpadkov, saj bo z začetkom leta 2009 začel poostreno izvajati določbe omenjenega zakona.

 • Natečaj za urbanistično ureditev območja tovarne Rog zaključen

  Ureditev širšega območja tovarne Rog in prenova objekta tovarne Rog bosta rešili problem degradiranega prostora na robu mestnega središča ter problem propadajočega kulturnega spomenika in pomembnega dela zgodovine Ljubljane.

 • Novi prostorski akti

  Novi prostorski akti MOL

  Novi dopolnjeni osnutek Prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana je prelomni dokument v zgodovini prostorskega načrtovanja Ljubljane, saj odpira nov razvojni ciklus, ki mu je dal odločilni impulz sedanji področni podžupan prof. Janez Koželj ob popolni podpori župana Zorana Jankovića.

 • Skupna glavna pisarna Mestne občine Ljubljana in Holdinga Ljubljana

  V pritličju stavbe Kresija na Mačkovi 1 so meščanom na enem mestu dostopne storitve sprejemne pisarne in skupnega vložišča Mestne uprave MOL, hkrati pa lahko plačujejo položnice brez provizije za storitve treh javnih podjetij.