Izobraževanje v Ljubljani

Osnovne šole v Ljubljani

V Mestni občini Ljubljana je 48 javnih osnovnih šol in 3 zasebne. 21.993 učencev je vpisanih v javne osnovne šole, zasebne pa skupaj obiskuje 882 učencev. 187 učencev je vključenih v program Centra Janeza Levca. (podatki: september 2015).

Seznam osnovnih šol v Ljubljani in več o osnovnošolskem izobraževanju

Seznam veljavnih predpisov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Več o osnovnih šolah v Ljubljani

 

Štipendiranje nadarjenih MOL

Začetki štipendiranja MOL segajo v november 1998, ko je bilo na podlagi sklepa županje Viktorije Potočnik razpisanih 95 štipendij za dijake in študente, ki se odlikujejo po visokih sposobnostih in kreativnosti ter dosegajo vidne rezultate v mestnem, državnem in mednarodnem merilu.

Z razpisom štipendij za nadarjene je Mestna občina Ljubljana želela povečati krog upravičencev do finančne pomoči v času šolanja iz vrst tistih mladih, ki že v času izobraževanja s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja ter obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi izobražujejo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta in države.

Področje štipendiranja nadarjenih je od 1999 urejal Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 68/1999 in 75/2003), ki ga je v letu 2010 nadomestil Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013).

Od leta 1998 je MOL prek javnih razpisov štipendiranja nadarjenih in pravice do nadaljevanja štipendiranja ob prehodu na višjo stopnjo izobraževanja podelila skupaj 1174 štipendij. Od tega je bilo 243 štipendij namenjenih za srednješolsko izobraževanje, 544 štipendij za dodiplomski in 178 štipendij za podiplomski študij v Sloveniji ter 70 štipendij za dodiplomski in 139 štipendij za podiplomski študij na univerzah v tujini.

Za pridobitev in ohranitev štipendije morajo imeti štipendisti MOL visoka povprečja ocen oziroma dosegati druge izjemne rezultate.

Več o štipendiranju Mestne občine Ljubljana

 

Gimnazije, srednje in poklicne šole v Ljubljani

Seznam veljavnih predpisov na področju srednješolskega izobraževanja

Seznam srednjih šol in gimnazij v Sloveniji

Seznam dijaških domov v Sloveniji

 

Fakultete in akademije Univerze v Ljubljani

Seznam veljavnih predpisov na področju višješolskega izobraževanja

Seznam veljavnih predpisov na področju visokošolsko izobraževanje

Fakultete Univerze v Ljubljani

Akademije Univerze v Ljubljani