petek, 24. 6. 2005

100. OBLETNICA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA DRAVLJE

Županja MOL Danica Simšič je v gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva Dravlje pozdravila na slavnostni akademiji ob 100. obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Dravlje.

Služba za odnose z javnostmi MOL