petek, 17. 9. 2004

3. konferenca županj in županov mest sveta v Moskvi: sprejeti 2 deklaraciji in izjava

 Tretja konferenca županj in županov sveta v Moskvi, ki se jo je udeležila tudi županja MOL Danica Simšič, se je danes končala s sprejetjem 2 deklaracij (Deklaracija županov in županj mest sveta o nalogah v 21. stoletju ter Deklaracija županov in županj mest sveta v podporo olimpijskega gibanja in športa) in 1 izjave.

Konferenca se prireja v okviru razvoja ideje diplomacije mest, ki predvideva povečanje mednarodne vloge mest sveta pri vzpostavljanju prijateljskih stikov med mesti, urejanju mednarodnih konfliktnih situacij, pri kulturnem in gospodarskem sodelovanju ter krepitvi mednarodne varnosti.

V Deklaraciji županov in županj mest sveta o nalogah v 21. stoletju so županje in župani mest sveta izrazili politično voljo najti načine, kako pomagati izbrisati grožnje demokraciji, človekovim pravicam, miru ter varnosti. Hkrati so izrazili tudi podporo Mednarodnemu olimpijskemu komiteju pri promoviranju miru in razumevanja med ljudmi ter podporo načelom trajnostnega razvoja.

V Deklaraciji županov in županj mest sveta v podporo olimpijskega gibanja in športa so župani mest sveta slovesno zaprisegli, da si bodo prizadevali krepiti plemenita načela in vrednote športa in olimpijskega gibanja, podpirali olimpijska mesta ter pomagali pri izvedbi pobud olimpijskega gibanja, ki težijo k razvoju humanitarnih zasnov globalne civilizacije in športa.

V izjavi so se županje ter župani mest sveta so obsodili teroristična dejanja, ki so se zgodila v Beslanu, Moskvi ter na 2 letalih ruskih letalskih družb. Družinam žrtev terorističnih napadov, ruskemu prebivalstvu ter vodstvu Rusije so izrazili sožalje in pozvali k tesnemu sodelovanju pri iskanju zločincev, ki so zagrešili ta dejanja. Županje in župani mest sveta so v izjavi soglasno sprejeli predlog županje MOL Danice Simšič, ki je predlagala, da bi se trudili boljše razumeti vzroke terorizma, kot so revščina in družbena izolacija in se trudili po najboljših močeh promovirati toleranco in kulturo miru.

Obe deklaraciji ter izjava so bile sprejete soglasno.

Naslednja konferenca županj in županov mest sveta bo v Istanbulu v Turčiji leta 2006.