ponedeljek, 7. 5. 2018

Ali ste vedeli: Gasilci Gasilske brigade Ljubljana na leto posredujejo v skoraj 800 požarih

Topli dnevi pomenijo družinske piknike in kurjenje, tudi v naravi. Ko zagori, lahko veliko opravite že sami.

V trenutku, ko ugotovite, da požara sami ne boste obvladali, pokličite 112. Oglasil se vam bo operativec v centru za obveščanje, ki bo aktiviral gasilce. Njim bo nato zazvonil alarm in nemudoma se bo sprožil načrt aktiviranja.

Skrbimo za varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami

Občutek varnosti je tesno povezan tudi z naravnimi pojavi, na katere težko vplivamo, lahko pa smo nanje pripravljeni ter se ob naravnih nesrečah odzovemo hitro, učinkovito in celostno. Glede na vedno pogostejše naravne ujme je področje za nas izjemnega pomena, zato v Mestni občini Ljubljana aktivno deluje Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, profesionalna Javna gasilska služba Mestne občine Ljubljana (profesionalna Gasilska brigada Ljubljana in 35 prostovoljnih gasilskih društev).

S projekti in aktivnostmi, ki jih na tem področju izvajamo, si prizadevamo za:

  • čim višjo raven reševalnih storitev z najkrajšim možnim odzivnim časom intervencijskih služb, ki so visoko usposobljene in kakovostno opremljene;
  • učinkovite preventivne ukrepe za večjo odpornost s ključnimi investicijskimiprojekti.

Usposabljamo in opremljamo intervencijske službe

Največje gasilsko vozilo naše gasilske službe zmore gasiti iz zaloge 13.000 litrov vode. Javna gasilska služba MOL, ki združuje poklicne gasilce in 35 prostovoljnih gasilskih društev, razpolaga s gasilskimi vozili, priklopniki in gasilskimi čolni.

Intervencije Gasilske brigade Ljubljana

V letu 2017 je gasilska brigada posredovala kar 2.212-krat, in sicer:

  • 794-krat zaradi požara,
  • 745-krat za nudenje različne tehnične pomoči,
  • 369-krat pri prometnih nesrečah,
  • 136-krat za odstranjevanje potencialne nevarnosti,
  • 99-krat ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
  • 47-krat z namenom reševanja živali,
  • 22-krat ob nesrečah na vodi.

55

Več o Gasilki brigadi Ljubljana lahko preberete na njihovi spletni strani ali na Facebooku.