ponedeljek, 2. 3. 2020

Ali ste vedeli: Kaj je arboristika in kdo so arboristi?

Arboristika je veda o gojenju drevja, ki temelji na razumevanju drevesne biologije. Znanstveni in praktični objekt arboristike je posamezno drevo. Arborist je strokovnjak, ki razume potrebe drevesa za rast in razvoj.

Arborist se ukvarja s spremljanjem stanja, oceno vitalnosti dreves in njihove varnosti za bližnjo okolico. Na podlagi strokovnih ocen predlaga oziroma izvede potrebne ukrepe nege drevesa oziroma njegove okolice.

V Ljubljani imamo certificiranega arborista

Za drevesa na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana skrbi certificiran arborist javnega podjetja Voka Snaga. Med njegove naloge sodi celosten pregled stanja in razvoja dreves v mestu, načrtovanje sajenja, vzdrževanja, obrezovanja, in če je potrebno tudi odstranitev bolnih, nevarnih dreves v mestu. Pomembno vlogo ima tudi pri načrtovanju in nadzoru dejavnosti v urbanem okolju, ki posegajo v območje dreves. S svojimi usmeritvami skrbi za izboljšanje varnosti dreves, zmanjševanje stroškov vzdrževanja in hkrati krepi njihovo vlogo v mestih. Pri opravljanju svojega dela se mora držati standardov, predpisov in arborističnega kodeksa, ki ga predpisuje mednarodna arboristična organizacija ISA.

Izobraževanje za arboriste v Tivoliju

arboristi

V parku Tivoli smo 2. marca 2020 izvedli izobraževanje iz arborističnih vrvnih tehnik, na katerem so sodelovali Tisini arboristi, negovalci dreves na višini. Na tokratnem izobraževanje smo se posvetili predvsem pravilni in varni tehniki dela na drevesih na višini.

V Ljubljani skrbimo za mestno drevje

Mestnemu drevju v Ljubljani posvečamo posebno pozornost. Če je le mogoče, še posebej varujemo tista drevesa, ki so že dosegla določeno starost in s tem tudi obseg. Drevesa so namreč v mestu dragocena, saj proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo zrak, naravno razrasla so lepa in z vsemi pozitivnimi vlogami povečujejo kakovost bivanja.

Leta 2019 smo med drugim pripravili tudi dva nova dokumenta, namenjena skrbi za mestno drevje: Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves na gradbiščih in Protokol za izvajanje del v območju dreves.

Preberite tudi: