ponedeljek, 30. 4. 2018

Ali ste vedeli: Kakšno je ozadje napisov na fasadi OŠ Valentina Vodnika?

Ob sprehodu mimo OŠ Valentina Vodnika lahko opazite, da fasado tik pod streho zanimivo dopolnjuje več verzov. Čigavi so in kaj pomenijo, smo poizvedeli pri vodstvu šole in arhitektu Andreju Hrauskyju.

Misli avtorjev in ljudske modrosti

Napis na bočni strani proti mestu »En zarod poganja prerojen ves nov – Ilirija vstan« je delo Valentina Vodnika.

Na začetku ob cesti na vogalu piše »Vera bodi vam luč, materni jezik bodi vam ključ«, katerega avtor je Anton Martin Slomšek. Po drugi svetovni vojni je bil slednji politično sporen in so zadrego rešili tako, da so »vera« spremenili v »veda«. Po osamosvojitvi so črki spet zamenjali tako, da je danes prvotni napis.

Ostali napisi so misli drugih avtorjev ali pa gre za ljudske modrosti, na primer »Ne pozna življenja, komur znoj ni lic rosil« in »Varujmo skrbno se prostosti brez modrosti«.

 

Celoten napis na stavbi:
Vera*bodi*vam*luč*materin*jezik*bodi*vam*ključ*
Ne*pozna*življenja*komur*lic*ni*znoj*rosil*
Kdor*za*prihodnje*dni*ne*skrbi*življenja*vreden*ni*
Varujmo*skrbno*se*prostosti*brez*modrosti

Napis na OŠ Valentina Vodnika. Foto: arhiv šole.

Plečnikovi in Fabianijevi vzgojni napisi

Ko je bila stavba odprta, sta bili v njej osnovna in meščanska šola, in še ni nosila imena po pesniku Valentinu Vodniku, zato se Plečnik pri izboru izrekov ni omejil le nanj.

Plečnik je velikokrat svoje stavbe opremljal z napisi in izreki. Ljudske modrosti najdemo predvsem v notranjosti današnjega ustavnega sodišča ali pa na fasadi v Križankah. Poleg tega pa je Maks Fabiani že leta 1901 zgrajeno Dekliško osnovno šolo (Danes zavod Frana Levca) na Levstikovem trgu na fasadi opremil z vzgojnimi napisi. Ker je šlo za misli šolskega reformatorja Jana Komenskega in škofa Antona Martina Slomška, so jih po vojni izbrisali.