ponedeljek, 28. 5. 2018

Ali ste vedeli: Košnja na javnih zelenih površinah

V pomladnih mesecih, ko trava hitreje raste, si vsak meščan želi, da bi njegovo okolico pokosili čim prej. V Mestni občini Ljubljana zato vsako leto potrdimo letni izvedbeni program, v sklopu katerega je opredeljena košnja javnih zelenih površin.


Skrbno ravnanje z javnimi in zelenimi površinami

Skrb za čistočo in urejenost javnih in zelenih površin je ena izmed prioritet Ljubljane, saj kaže na odnos ne samo do meščanov ampak tudi do obiskovalcev. Prizadevamo si za skrbno ravnanje z javnimi in zelenimi površinami.

Pod javne površine štejemo občinske ceste in javne zelene površine

Javno podjetje Snaga ureja in čisti številne javne zelene površine, med katerimi so park Tivoli in drugi parkiPot spominov in tovarištva, zelenice ob mestnih vpadnicah, zelene površine na otroških igriščih itd. Poleg tega vzdržuje otroška igriščacvetoče grede in koritamestno drevje ter javne zelene površine v četrtnih skupnostih. V javnem podjetju Snaga skrbijo tudi za štiri ljubljanske pasje parke.

Ljubljana ima kar 560 m2 na prebivalca zelenih površin oziroma 542 m2 javnih zelenih površin (površine v javni rabi). V strnjenem mestu imamo na prebivalca kar 106 m2 zelenih površin oziroma 66 m2 javnih zelenih površin.

V mestu smo od leta 2007 iz degradiranih urbanih površin uredili kar 100 hektarjev novih zelenih javnih površin.

Kategorizacija javnih zelenih površin

Travne površine so razdeljene na:

Kako pogosto kosimo javne zelene površine?

Glede na izpostavljenost in obiskanost posameznih površin so travne površine kategorizirane, in sicer zaradi intenzitete košnje ali ostalega vzdrževanja.

Košnja 7x letno

 • bolj izpostavljene obcestne zelenice ob mestnih vpadnicah 
 • glavni mestni parki (Park Tivoli, Park Zvezda, Park slovenske reformacije, Miklošičev park, park Muste, Severni park, Šmartinski park ...)
 • otroška igrišča 1. kategorije (15 otroških igrišč)

Košnja 5-6x letno

 • manj izpostavljene obcestne zelenice ob mestnih vpadnicah 
 • otroška igrišča 2. kategorije (41 otroških igrišč)

Košnja 4x letno

 • obcestne zelenice ob manj izpostavljenih ulicah
 • zelenice v nekaterih parkih
 • otroška igrišča 3. kategorije (158 otroških igrišč)

Zanimivi podatki

 • Košnjo javnih travnih površin opravlja 44 sodelavcev javnega podjetja Snaga.
 • Sodelavci imajo za košnjo na voljo 26 štirikolesnih kosilnic in 18 nahrbtnih kosilnic.
 • Vseh javnih travnih površin, ki jih kosijo sodelavci Snage je 228 hektarjev.
 • Trajanje košnje je odvisno od številnih dejavnikov: višina trave, vremenske razmere, teren ... 
 • Travo po košnji dostavijo v RCERO Ljubljana. Travo skupaj z ločeno zbranimi bioodpadki predelamo v prvovrsten kompost.

 Več o urejanju javnih in zelenih površin preberite tukaj.

kosnja2
V optimalnih razmerah lahko Šmartinski park pokosimo v dveh delovnih dneh. 

020

 

019
Košnja na območju otroškega igrišča Glinškova ploščad.