ponedeljek, 12. 3. 2018

Ali ste vedeli: Letos na Viču več snega kot v ostalih delih Ljubljane

Ob letošnjih sneženjih je zunanji izvajalec KPL omenil, da je največ snega zapadlo na Viču.
Na tem delu so sneg plužili dlje časa in pogosteje posipavali površine za pešce.

Ker nas je zanimalo, zakaj takšna razlika, smo zanimiv pojav tudi preverili.

V mestnem središču temperature višje, izven mesta tudi do 8 stopinj nižje

Analiza ljubljanske klime je odkrila marsikatero posebnost. Izkazalo se je, da obstaja velika temperaturna razlika med najvišjimi vrednostmi, ki so v središču mesta in najnižjimi na južnem delu mesta, na Barju.

Pozimi, ob jasnih nočeh in nekoliko poznejšem nastanku megle ter ko je izven mesta še snežna odeja, lahko narastejo razlike tudi od 6 do 8 stopinj.

V mestnem jedru so temperature višje zaradi gostote pozidave in večje energetske porabe v primerjavi z okolico. Nižje temperature na Barju so pa predvsem posledica naravnega pojava, namreč  Barje je kot mokrišče tudi naravno mrazišče. Zato se tam v mirnih in jasnih nočeh temperatura spusti precej nižje, kot v okolici na podobni nadmorski višini.

Vzrok je temperaturna inverzija, ki je posledica negativne sevalne bilance v jasnih in nevetrovnih nočeh. Tla izgubljajo toploto, težji hladen zrak  pa se ponoči na dnu mrazišča zbira kot voda v posodi. V mraziščih je najhladneje ob specifičnih vremenskih pogojih. Najugodnejša je mrzla in suha zračna masa ob prisotnosti snežne odeje.

Analiza klime mesta Ljubljana

Že v letu 2000 smo v okviru projekta »Analiza klime mesta Ljubljana« izdelali karto klime. Glavni namen projekta je bil priprava klimatoloških podlag za potrebe urbanističnega načrtovanja razvoja mesta Ljubljana in varovanja okolja. Obravnavane so bile naslednje značilnosti mestne klime Ljubljane: prostorska razporeditev mestnega toplotnega otoka, sistem lokalnih vetrov in inverzijske razmere. Glavni namen naloge pa ni bil samo opis lokalnih klimatskih razmer in vpliva mesta na njihove spremembe, temveč tudi izdelava karte klimatopov (prostorskih klimatskih enot, kjer potekajo procesi enotno).

Zimske službe letošnji sneg ni presenetil

Si predstavljate, da morate sredi noči vstati, se obleči v polno zimsko opremo in oditi na minus v snežnem metežu ter s polno paro začeti odrivati ali nakladati sneg? Medtem ko večina še sanja pod toplo odejo, sodelavci KPL, d. o. o., ki kot koncesionar poleg vzdrževanja cest izvaja tudi zimsko službo v Mestni občini Ljubljana, vstanejo sredi noči, da do jutra očistijo številne poti. Veliko zanimivosti o delu zimske službe preberite v Glasilu Ljubljana.