torek, 4. 12. 2018

Ali ste vedeli: Stopnja onesnaženosti z delci PM10 je letos najnižja

Kakovost zraka se v Ljubljani v zadnjih letih, kot prikazujejo podatki, postopoma izboljšuje. Stopnja onesnaženosti z delci PM10 na merilni postaji Ljubljana – Center je letos (do novembra) najnižja, odkar redno spremljamo vrednosti delcev PM10 v zraku.

Kakovost zraka se je izboljšala

V Ljubljani spremljamo kakovost zraka z meritvami lastne merilne postaje, ki je začela obratovati v letu 1996 in jo redno vzdržujemo in nadgrajujemo. V letu 2009 smo poskrbeli za celovito prenovo postaje z novo zunanjo podobo. Hkrati smo postajo prestavili s ploščadi pred Figovcem na križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice ter jo preimenovali v Merilno mesto Ljubljana-Center.

Ob koncu leta 2016 smo obeležili deset let neprekinjenih meritev delcev PM10 (PM10 je kratica za delce v zraku, ki so manjši od desetih mikronov). Rezultati kažejo, da se onesnaženost zraka vztrajno zmanjšuje in da v Ljubljani iz leta v leto dihamo čistejši zrak.

Večino onesnaženja lahko pripišemo individualnim kuriščem

Še vedno pa prekoračitve delcev PM10 zaznavamo v kurilni sezoni, kar je posledica predvsem kurjenja biomase v individualnih kuriščih, ne zgolj v Ljubljani, tudi v primestnih občinah. Neugodne vremenske razmere med kurilno sezono s seboj prinašajo povišane vrednosti onesnaženosti zraka. Ljubljana je zaradi svoje kotlinske legeneprevetrenosti, številnih inverzij in velike gostote poseljenosti, v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami, še posebej izpostavljena takim okoliščinam. Glede na to, da je danes 74 % Ljubljane pokrite z daljinskim ogrevanjem in plinom, je precejšen del virov onesnaženega zraka zaradi kurišč izven MOL.

Za območje Mestne občine Ljubljana smo sprejeli Odlok o načrtu za kakovost zraka

S številnimi ukrepi na področju trajnostne mobilnosti kot so na primer širitev območij za pešce, izboljševanje kolesarske infrastrukture in storitev javnega prevoza, uvedba sistema izposoje koles BicikeLJ, parkirišča po sistemu P+R (parkiraj in prestopi), urejanje zelenih površin in nove zasaditve, preurejanje prometnih površin skladno s trajnostno naravnano Celostno prometno strategijo … kakovost zraka vseskozi izboljšujemo. S spremembo prometnega režima na Slovenski cesti smo koncentracije črnega ogljika zmanjšali za kar 70 % nad ozadjem (kakovost zraka se na okoliških cestah ni zmanjšala, ampak je ostala enaka), kar dokazuje, da lahko s pravimi ukrepi močno vplivamo na lokalno izboljšanje kakovosti zraka.

 

Oskrba 3 arhiv Energetika Ljubljana

Na kakovost zraka poleg ukrepov, ki jih uvajamo, vplivajo tudi vremenske razmere in stanje prevetrenosti mesta. Nedvomno pa meritve v obdobju zadnjih 12 let, odkar spremljamo onesnaženost z delci v mestnem središču, kažejo na trend vztrajnega zmanjševanja onesnaženosti zraka, kar je tudi posledica uvedenih ukrepov. Zato še posebej razveselijo podatki, ki kažejo, da je stopnja onesnaženosti z delci PM10 na merilni postaji Ljubljana – Center letos (do novembra) najnižja, odkar redno spremljamo vrednosti delcev PM10 v zraku.

Mobilni portal s celovitimi informacijami o kakovosti zraka

Na mobilnem portalu m.te-tol.si lahko uporabniki pametnih mobilnih telefonov poleg meritev izpustov iz enote TE-TOL spremljajo tudi dejanski vpliv njenega obratovanja na kakovost zraka v Ljubljani. Leta 2010 je mobilni portal prejel svetovno nagrado World Summit Award Mobile, in sicer kot najboljša družbenoodgovorna praksa s področja mobilnih vsebin na svetu. V letu 2017 smo portal nadgradili z aplikacijo za brezplačno SMS obveščanje o delih na omrežjih Energetike Ljubljana.

---

Več o kakovosti zraka in rezultatih meritev preberite tukaj