ponedeljek, 1. 10. 2018

Ali ste vedeli: Uporabniki daljinskega ogrevanja v Ljubljani sami odločate o začetku ogrevalne sezone

Vas zebe? Temu lahko naredite konec.

Dva sistema za daljinsko oskrbo z energijo

Energetika Ljubljana zagotavlja dva temeljna sistema za daljinsko oskrbo z energijo, in sicer sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe z zemeljskim plinom.

Sistem daljinskega ogrevanja se razprostira predvsem v osrednjem delu mesta Ljubljana in z vročo vodo za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode oskrbuje okoli 64.700 uporabnikov, od tega 59.000 gospodinjskih in 5.700 poslovnih uporabnikov.

Sistem oskrbe z zemeljskim plinom se razprostira tudi na obrobju mesta in v nekaterih sosednih občinah. Z zemeljskim plinom se za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode ali za kuho trenutno preko omrežja Energetike Ljubljana oskrbuje okoli 64.000 uporabnikov, od tega 61.000 gospodinjskih in 3.000 poslovnih uporabnikov.

Oba sistema skupaj obsegata več kot 1.600 km infrastrukture in predstavljata enega največjih ter okoljsko in energetsko učinkovitih sistemov za daljinsko oskrbo z energijo v tem delu Evrope. 

Daljinsko ogrevanje v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana ima največji sistem daljinskega ogrevanja v Slovenji. Preko njegove infrastrukture, to je vročevodnega omrežja, ki skupno obsega kar 500 km podzemnih cevi, s toploto in sanitarno toplo vodo oskrbujemo skoraj 65.000 uporabnikov. Za to skrbi okoli 4.100 toplotnih postaj, ki se v času potreb po ogrevanju preprosto priklopijo - priklopijo pa se takrat, ko to želijo uporabniki.

Uporabniki daljinskega ogrevanja v Ljubljani se o začetku ogrevalne sezone sami odločajo že od leta 1991. V praksi to pomeni, da se v primeru, da živijo v večstanovanjskih stavbah, obrnejo neposredno na njihovega upravnika in mu sporočijo, da jih zebe. Lahko pa se obrnejo tudi neposredno na Energetiko Ljubljana.

Za priklope toplotnih postaj namreč skrbijo njihovi vzdrževalci. Energetika Ljubljana jih od 4.100 vzdržuje 700 in te lahko priklopimo sami, preostale pa morajo njihovi dejanski vzdrževalci, za kar prejmejo zahtevo s strani upravnikov.

Priklopi se dnevno povečujejo

Lahko rečemo, da se je ogrevalna sezona v Ljubljani že začela, saj se priklopi dnevno povečujejo, in pričakujemo, da bo v roku dveh tednov, v kolikor bodo temperature enake ali nižje, priklopljena že vsa mreža daljinskega ogrevanja. Pri ogrevanju pa vsekakor velja upoštevati zlata pravila. Jih poznate?

Kako je bilo v letu 2017?

Lansko leto so se prvi priklopi začeli že 9. septembra, do konca septembra pa so bile dejansko priklopljene že vse toplotne postaje v sistemu daljinskega ogrevanja.  Teoretično gledano se je lanska ogrevalna sezona za daljinsko ogrevanje Ljubljane začela 19. septembra 2017 in zaključila 24. aprila 2018.