ponedeljek, 16. 4. 2018

Ali ste vedeli: V odtoke v Ljubljani letno odplaknemo 1300 ton odpadkov

V straniščnih školjkah najpogosteje končajo organski odpadki, pripomočki za osebno higieno, kemikalije, mešani odpadki, hrana in kosti. Celo najlonke so našli!

Stranišče ni smetišče

Grobi odpadki negativno vplivajo na proces odvajanja in čiščenja odpadne vode ter povzročajo, da nevarne snovi prehajajo v okolje, obenem pa zahtevajo nepotrebne posege tako na javni kanalizaciji kot interni napeljavi uporabnikov.  

Meščanke in meščane zato pozivamo k odgovornem ravnanju z odpadno vodo in jih prosimo, da upoštevajo, da stranišče ni smetišče,  kar je bil tudi slogan lanske ozaveščevalne kampanje, s katero je Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija spodbujalo k spremembi slabih navad odmetavanja odpadkov v straniščno školjko. Odpadna voda je obnovljiv vir, zato je prav, da jo začnemo jemati kot priložnost, ne kot odpadek. Prav tako je varčno treba ravnati s pitno vodo, na katero smo v Ljubljani lahko zaradi njene kakovosti lahko ponosni.

Javna stranišča v Ljubljani

Javno podjetje Snaga Ljubljana upravlja sanitarije na desetih lokacijah. Nekatere od njih so dostopne tudi za invalide, sanitarni prostori pod Mesarskim in Prulskim mostom, na Grubarjevem nabrežju – Špica ter na Bregu - Keller pa imajo tudi previjalnico. Uporaba javnih sanitarij je brezplačna, zanje pa skrbi 14 sodelavcev.

In ko že omenjamo stranišče … Čeprav imamo v Ljubljani veliko lepo urejenih javnih stranišč, ponekod postavitev javnega stranišča ni mogoča. Tako je tudi v Parku Tivoli, ki je pod kulturnovarstveno zaščito, zato je na primer tam ob otroškem igrišču pri ribniku postavljeno premično stranišče. Toda žal se nekateri uporabniki ne zavedajo, kakšno nesnago v njih puščajo za sabo, na katero nato naletijo drugi obiskovalci parka.

Izvajalec, ki čisti premične sanitarije v Tivoliju, je izpostavil, da neznanci v teh straniščih večkrat pustijo predmete, ki tja ne sodijo in ki otežujejo praznjenje ter čiščenje stranišč.

Kljub temu, da je v okolici veliko košev za odpadke, se med njimi  v greznici stranišča tako najdejo plenice, oblačila, steklenice, plastenke in drugi odpadki.

Prav tako je oprema pogosto tarča vandalizma: neznanci  večkrat polomijo kljuko, držala ali nastavke za toaletni papir.

Naj javno stranišče

V akciji Društva za kronično vnetno črevesno bolezen smo leta 2013 osvojili naslov naj javno stranišče v kategoriji občin.

Človek, čuvaj svoje mesto

Čistoča je odraz nas samih, zato poskrbimo, da bodo tudi javna stranišča odsevala naš odgovoren odnos do skupnosti in okolja.

wc