ponedeljek, 9. 4. 2018

Ali ste vedeli: V pol leta z radarjem zaznali že okoli 10.000 prekoračenih hitrosti

Septembra 2017 smo po Ljubljani namestili napravo s samodejno merilno napravo in štiri ohišja na različne lokacije (na Dolenjski, Slovenski, Roški in Celovški cesti), med katerimi napravo po potrebi premeščamo.

Namen izvajanja meritev s samodejno merilno napravo je izboljšanje prometne varnosti. Zaznavamo, da so vozniki že bolj pozorni na hitrost vožnje in da število kršitev postopno upada, kar pomeni, da je bila odločitev o postavitvi stacionarnih merilnih naprav pravilna, saj smo dosegli namen.

A vendarle je zanimiv podatek, da je smo od začetka izvajanja meritev v času Evropskega tedna mobilnosti 2017 do konca marca 2018 s stacionarno merilno napravo zabeležili skupaj kar 10.097 prekoračitev hitrosti.

Največ voznikov, ki jih je zabeležila naprava, je vozilo od 6 do 20 km/h več od dovoljene hitrosti, zabeležili pa so tudi 27 prekoračitev hitrosti za več kot 50 km/h. Največja hitrost, ki jo je naprava izmerila na lokaciji Dolenjska cesta, je bila kar 153 km/h.

Vizija 0

Z vidika sledenja ciljev, ki jih izpostavlja Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 sledi »viziji 0« (nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb zaradi prometnih nesreč v Sloveniji) ter glede na dejstvo, da je hitrost izpostavljena kot največja nevarnost, smo kot organ samoupravne lokalne skupnosti dolžni, da vse svoje odločitve in ravnanje usmerimo k njeni uresničitvi.