petek, 24. 1. 2020

Ali ste vedeli: Zakaj mlinski kamni na Trubarjevi ulici?

Mlinski kamni, ki so lahko v toplih mesecih tudi prostor za sedenje, so na križišču s Prečno ulico.

S postavitvijo mlinskih kamnov in drugih intervencij želimo meščane in obiskovalce Ljubljane spodbuditi k raziskovanju in odkrivanju pozabljenih mestnih zgodb. 

Zgodba o mlinskih kamnih sega v 17. stoletje

Na vogalu današnje Trubarjeve ceste in Prečne ulice je od druge polovice 17. do konca 19. stoletja. delovala gostilna Pri mlinskem kamnu. Ime je dobila po mlinskih kamnih, ki so jih prodajali v sosednji hiši.

Postavitev mlinskih kamnov je bila previdena v sklopu prenove Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami, kjer so se projektanti trudili razkrivati zgodovinske sloje tega najstarejšega ljubljanskega predmestja, ki je raslo sočasno z glavnimi mestnimi entitetami za mestnim obzidjem (Mestni, Stari in Novi trg).

Zanimivo je, da nas je pri postavitvi kamnov pozdravila starejša občanka s Prečne ulice in nam povedala, da ji je o mlinskih kamnih pripovedovala že njena mama, ki se jih je spominjala iz mladosti.

Preberite tudi: