ponedeljek, 12. 2. 2018

Ali ste vedeli: Koliko lesa v Energetiki Ljubljana porabijo na leto?

Dobrih 15 % toplotne in električne energije se v Energetiki Ljubljana proizvede iz lesnih sekancev. Ali veste, koliko lesa porabijo na leto? V povprečju 105.000 ton lesnih sekancev, kar je enako teži kar 13-im Eifflovim stolpom..

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (danes enota TE-TOL Energetike Ljubljana) je leta 2008 v proizvodni proces toplotne in električne energije uvedla obnovljivi vir energije – lesno biomaso in tako dodatno prispevala k zmanjševanju obremenjevanja okolja v Ljubljani.

S prvotnih 67.000 ton na današnjih 110.000 ton porabe lesnih sekancev v Energetiki Ljubljana letno proizvedejo dobrih 15 % toplotne in električne energije. 

Vsa električna energija iz lesnih sekancev je proizvedena v visoko-učinkoviti soproizvodnji in predstavlja največji delež na ta način proizvedene električne energije v Sloveniji.

Energetika Ljubljana je danes največji porabnik lesne biomase v energetske namene v Sloveniji.

Zajeta slika4

 

PA092694