četrtek, 11. 1. 2018

Mestni avtobusi naredijo v povprečju 39.000 kilometrov na dan

V mestnem prometu vsi avtobusi skupaj prevozijo več kot 39.000 kilometrov dnevno. V mesecu novembru so tako prevozili 39.949 kilometrov.

Kavalirji so v mesecu decembru prevozili kar 3.130 kilometrov, kar pomeni v povprečju 100 na dan. Prevoz s Kavalirji je v decembru uporabilo 7.071 potnikov, kar je v povprečju 228 na dan.

Skupno 164 avtobusov, med njimi 68 mestnih avtobusov na CNG

Z načrtno posodobitvijo voznega parka smo od leta 2007 do konca leta 2017 zamenjali kar 164 avtobusov. Med njimi je 68 mestnih avtobusov na stisnjen zemeljski plin oziroma metan z oznako EURO VI, kar predstavlja tretjino voznega parka LPP, ki vozi po mestu. Skoraj 60 % voznega parka ustreza visokim standardom EURO IV in več.

Vsi mestni avtobusi so nizkopodni in klimatizirani, v večini opremljeni s klančinami za gibalno ovirane, standardno opremljeni z zvočnimi napovedniki postajališč in na 125 avtobusih, kjer so zasloni v avtobusih, opremljeni z video napovedmi prihajajočih postajališč ter prestopnih točk.

Potovanja z zložljivimi kolesi

Leta 2014 smo na vseh avtobusih mestnega potniškega prometa uvedli možnost potovanja z zložljivimi kolesi, jeseni 2017 pa smo pričeli nekatere avtobuse testno opremljati z nosilci za kolesa.