torek, 9. 1. 2018

Ognjemet bistveno ne vpliva na raven dnevne in mesečne onesnaženosti zraka

Rezultati meritev kažejo, da je vpliv novoletnih ognjemetov in uporabljene pirotehnike zaznaven le v okviru kratkotrajno povišane vrednosti delcev PM10, ki se pojavi v prvih jutranjih urah novega leta. Onesnaženost v naslednjih urah hitro oslabi in vpliva pirotehnike z meritvami ni več mogoče zaznati.

Na osnovi različnih pobud za ukinitev novoletnega ognjemeta v Ljubljani zaradi onesnaženja zraka, ki ga uporaba pirotehnike povzroča, smo na Mestni občini Ljubljana preverili dejanski vpliv pirotehničnih sredstev na onesnaženost zraka v novoletnem času.

Zanimal nas je vpliv ognjemeta na onesnaženost zraka z delci PM10 na merilni postaji Ljubljana-Center. Zračna razdalja od nje do Ljubljanskega gradu znaša 1000 m. Primerjali smo rezultate meritev v novoletnem času (od 17.12. do 7.1.) v letih 2012 - 2016.

Rezultati meritev kažejo, da je vpliv novoletnih ognjemetov in uporabljene pirotehnike zaznaven le v okviru kratkotrajno povišane vrednosti delcev PM10, ki se pojavi v prvih jutranjih urah novega leta. Onesnaženost v naslednjih urah hitro oslabi in vpliva pirotehnike z meritvami ni več mogoče zaznati. Na dnevnem nivoju je ta vpliv statistično zanemarljiv, zato ocenjujemo da novoletni ognjemet razen kratkotrajno povišane urne vrednosti delcev PM10 bistveno ne vpliva na raven dnevne in mesečne obremenjenosti zraka z delci PM10.

Na podlagi analiz ni mogoče ugotoviti, da bi enkratni silvestrski ognjemet povzročil več dni trajajoče onesnaženje zraka, kar je bilo večkrat zapisano v medijih.

Zagotovo pa ne gre zanemariti količino na trgovskih policah dosegljive pirotehnike, ki jo uporabijo posamezniki. Z okoljskega stališča bi bilo vsekakor bolj smotrno pozvati vse ognjemetov željne občane, naj ne kupujejo pirotehnike ampak naj si raje v družbi prijateljev ogledajo novoletni ognjemet z Ljubljanskega gradu.